Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
April 20, 2012
Image Size
2.2 MB
Resolution
600×498
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
663
Favourites
25 (who?)
Comments
37
Downloads
12
×
Bài dự thi của thí sinh mang mă số 5 của Santo Regno, với đề thi là "T́nh yêu dạ dày"


:star: Nếu File không load, có thể nhấn download, f5 hay thử = tŕnh duyệt khác.


:star: Nếu file hiện ảnh mà không chạy, hăy nhấn chuột phải chọn "play"


:star: Nếu file đang chạy bỗng dừng, chuột phải nhấn next

:"> :"> :"> ~~~~


:star: Mỗi lời thoại mang 1 màu đặc trưng cho nhân vật nói ra lời đó. vd như Pinku là hồng, con gấu đỏ tên Yume là đỏ, và Shin là xanh.


:star: Lời để trong [ ] là suy nghĩ của nhân vật, không nói ra.

====================

Ha ha ha *cười điên*
*hận cái đề* ; ; ~~~~ :icontearplz:
Lần đầu làm flash comic , quằn quại rất nhiều, cộng thêm không đủ thời gian, cho nên làm quấy không chịu đc, có ǵ mấy bạn bỏ qua nha XDDD.

:icontearplz: :icontearplz:


=================
Pinku & Yume (c) me :icona-aqua-chan:
Heart & Space (c) :iconankhiet:
Sou Fong (c) :iconeggchibi:
Aria (c) :iconblueicecube:
Shin Mooro (c) :iconutawa:
Add a Comment:
 
:iconrul-kun:
Rul-kun Featured By Owner Apr 22, 2012  Student General Artist
cậu mà đủ thời gian th́ tớ đi chết luôn đây ~ :iconsulkplz:
Reply
:iconnhatkivnsharing:
nhatkivnsharing Featured By Owner Apr 22, 2012  Hobbyist Artist
siu đáng iuu luo6nnnnnnnnnnnnnnnn ;A;;

từ lúc nào mè bụng mỡ đă tiến hóa siu cấp thế này hở?!!!!!!!
Reply
:iconyuiitsu94:
Yuiitsu94 Featured By Owner Apr 21, 2012  Student General Artist
aaa~ luv it >w<
Reply
:iconyurihikii:
YuriHikii Featured By Owner Apr 21, 2012  Student
I like it!!!! TT v TT b

P/s: Viola đây =))
Reply
:iconlachasso:
Lachasso Featured By Owner Apr 21, 2012
Dễ thương vầy
Reply
:icondrag0nia:
drag0nia Featured By Owner Apr 21, 2012  Student Digital Artist
*chăy nước mắt* căm động quá, đẹp quá

*tung hoa* thật là hâm mộ
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Apr 22, 2012   Digital Artist
hế hế hế tks bạn nhiều XDDDDDDDDD
Đc bạn khen ḿnh mừng chết =]]]]]]]
Reply
:icondrag0nia:
drag0nia Featured By Owner Apr 26, 2012  Student Digital Artist
hự, sao lại mừng

ḿnh c̣n phăi học hơi bạn nhiều :iconpapcryplz:
Reply
:iconthemy:
Themy Featured By Owner Apr 21, 2012
SẾN MUỐN CHẾT =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] !!! Sparkles hồng đang tỏa khắp pḥng ḿnh =]]]]]]]]]]]]]]]] !!!
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Apr 21, 2012   Digital Artist
Tại sao ?????????????? =]]]]]]]]]]
Yume đă hết giai đoạn bựa ḷi rồi, giờ chỉ c̣n yume sống trong t́nh yêu hoa hồng bất diệt thôi =]]]]]] :iconforeveraloneplz:
Reply
Add a Comment: